Електромагнитно поле и електромагнитни сили

автор При-Родното

Електромагнитно поле

 

Електромагнитното поле обхваща пространството около частиците, които притежават електричен заряд. Самото поле упражнява сила върху частиците, също и се влияе от тях. Това поле може да се разглежда като съставено от две отделни полета: електрично и магнитно. Около всяка електрически заредена частица има електрично поле, което поражда електрични сили. Те са в основата на статичното електричество.

 

magnitnoto-pole

 

Магнитното поле се получава, когато електричните заряди се движат. С движението си те пораждат магнитни сили.

Променящото се във времето магнитно поле създава електрично поле. Това е така наречената електромагнитна индукция, която е в основата на действията на електромоторите, трансформаторите и електрическите генератори.

По същия начин променящото се електрично поле създава магнитно поле. Тази взаимна свързаност позволява двете полета да се разглеждат като един обект – електромагнитно поле.

Обединяването на двете полета е едно от най-значимите постижения на 19-ти век. То спомага за обяснение на природата на светлината. Тя е електромагнитно излъчване или електромагнитна вълна, която се разпространява в пространството. Различните честоти на трептене на вълната са различните части от електромагнитния спектър – от радиовълните с ниска честота през видимата светлина със средна честота до високите честоти (гама лъчите).

 

Електромагнитна сила

 

earth-mag-field-x600 (1)Тя е една от четирите основни сили в природата. Оказва влияние на електрически заредените частици. Другите три основни сили са: силното взаимодействие (на което се дължи съществуването на атомните ядра), слабото взаимодействие (което е свързано с разпадането на атомите) и гравитацията. Всички останали сили в природата са свързани с тези четири. А електромагнитната сила е в основата на явленията, с които ежедневно се сблъскваме.

Частицата, която е носител на електромагнитното взаимодействие е фотонът.

Независимо от това, че електричеството и магнетизмът причиняват привличане и отблъскване между различни обекти по подобен начин, това са различни явления. Отдавна още моряците забелязали, че при бури, предизвикани от гръмотевици, стрелките на компасите „полудявали“.

Електромагнитното поле само по себе си не може да отдаде енергия. Не можете да вземете енергия, докато държите един предмет в него. Този предмет трябва да се движи в полето, за да може неговата енергия да се „вземе“.

Магнитно поле

Ако поставите проводник в магнитно поле, по него няма да протече електричество, ако не го раздвижите.

Гравитационно поле

 

Енергия не можете да получите от неподвижна вода, например от локва. Водата трябва да бъде насочена по някакъв канал, тоест да се използва движението ѝ. Дори и локвата да е разположена на висок връх, докато си стои там, тя не може да се използва за получаване на енергия. Локвата ще се стреми да промени мястото си, ако бъде оказан натиск върху нея. Не можете хем да я качвате по баира, хем да получавате от нейното движение енергия.

Същият ефект получаваме, ако поставим намотка от електропроводим материал в магнитно поле. В момента в който по нея протече ток, намотката ще се опита да „избяга“ на място, където полето ще я „натиска“ по-малко, или в случай на привличане – там където я привлича повече. Докато се движи, ще можете да получавате енергия от нея. В момента в който стигне „енергийното дъно“ на дадената конфигурация, трябва да приложите външна сила, за да я изместите оттам.

Същото ли е и с постоянните магнити? Можете ли да накарате каквато и да било конструкция да отиде на място, което ѝ е по-изгодно в енергийно отношение, и после да очаквате че тя ще се върне „доброволно“ обратно? Вероятно ще си помислите за климатиците. Да, но климатика и стаята която топли/охлажда е отворена система. Вие променяте енергията в околната среда за сметка на промяната на температурата в помещението.

Магнитите имат собствена енергия, тя се дава в каталозите и се измерва в джаули на куб.м. (J/m3). Магнитът не е просто чарк, а онова междинно звено, което получава своята енергия за съществуването на магнитното поле от етера. Манипулирайки магнитното поле (с подвижни или неподвижни части) ние извличаме тази енергия, но тя веднага се възстановява от етера.

Как можем да запазим извлечената енергия от магнитното поле и да я използваме? На този и още много други въпроси със сигурност е успял да отговори Никола Тесла.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети