Енергията от солена вода – най-новият алтернативен източник на енергия.

автор При-Родното

Енергия от солена вода? Да, разработването на алтернативни източници на енергия не спира в целия свят. Освен от слънцето, от вятъра, от приливите и отливите, енергия може да се получи и от солената вода, използвайки вливането на реките в моретата. Това е нов източник на енергия, който тепърва ще се усъвършенства.
Осмоза. Така се нарича процесът, чрез който могат да се генерират големи количества енергия и електроцентралите да извличат електричество.
Първата в света подобна електроцентрала се появява в Норвегия през 2012 година. Тук, при смесването на вода с различна концентрация – сладка и солена – се извлича енергия.
Когато реката се влива в морето не се отделя енергия. Необходим е допълнителен елемент – мембрана. Когато се постави между солената и сладката вода, тя пропуска водните молекули, но не пропуска солените. По този начин сладката вода преминава в солената. И когато това стане в затворен съд, налягането на солената вода се увеличава.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети