Органично земеделие

автор При-Родното

Органичното земеделие е земеделие, при което изцяло се изключва употребата на изкуствени торове и пестициди. Стремежът е да се избегне замърсяването както на отглежданите култури, така и на природата. Друга основна характеристика на биологичното земеделие е редуването на културите, т.е. една и съща земеделска култура може да се засее на същата нива най-рано след пет години. Органичното земеделие е свързано с много работа и познания, а добивите са по-ниски от тези на конвенционалното земеделие. Това автоматично повишава цената на органичната продукция.

 

Добивите от органичното земеделие са по-ниски от тези на конвенционалното земеделие,което автоматично повишава цената на органичната продукция

 

Органичната градина прилича на един огромен жив организъм. Тя е цялостен комплекс, който в многообразието си отразява природата. Моравите, ливадите, горите, пасищата, нивите, животните, зеленчуците и плодовете трябва да бъдат възможно най-разнообразни. Основна роля играят животните, които трябва да бъдат толкова на брой, че да могат да бъдат изхранени само от стопанството. Същевременно с това компостираният животински тор трябва да бъде достатъчно, за да снабди почвата с необходимите хранителни вещества и хумус, за да не се налага да се купува допълнително.
Органичното земеделие се дели на два основни отрасъла: биодинамично и органично-биологично земеделие.
„Кръстник” на биодинамичното земеделие е Рудолф Щайнер. То се основава на създадената от него антропософска школа. През 1924 година той изнася поредица от лекции за биодинамичното земеделие, т.нар. „Курс по биодинамично земеделие” и това дава началото на този нов, алтернативен или може би стар, но добре забравен подход в земеделието.

 

organichno_zemedelie4

Органично-биологично земеделие е създадено от швейцареца Ханс Мюлер, жена му – Мария и германеца Ханс-Петер Руш през 1951. Този метод на отглеждане се основава преди всичко на природните закони. И тук, както и при биодинамичното отглеждане не се допуска употребата на изкуствени торове и пестициди. За разлика от биодинамичното земеделие земята, обработвана по органично-биологичния начин не се оре, а само се разрохква. По този начин не се „разбъркват” отделните почвени слоеве и почвената флора и фауна си остава по естествените места, което я прави наистина ефективна.

 

organichno_zemedelie6
В органичното стопанство от изключително значение е да се поддържа почвата здрава и плодородна. Това се постига от една страна чрез живеещите в нея животинки и микроорганизми, а от друга – чрез обогатяването и с минерални и хранителни вещества. В тази връзка обработката на почвата се организира на принципа на запазването и и грижата за нея.
Почвата се разрохква в дълбочина и се обръща плитко. Така почвената флора и фауна остават точно в този слой, в който са най-ефективни. Мулчирането и т.нар. „зелено торене” вкарват обратно в почвата необходимите минерални и хранителни вещества, които се „изядени” от отглежданите растения.

organichno_zemedelie3

 

Към грижата за почвата спада и разностранното редуване на културите. На органичните полета растат според годишния ритъм строго определени растения, които са точно съгласувани с конкретния вид почва. Редуването на културите предотвратява едностранчивото използване на почвата и свързаното с това обедняване откъм хранителни вещества. Същевременно с това на животните се предоставя разнообразие от фуражни растения за храна.
Органичното земеделие предполага затворен кръговрат. Животните наторяват почвата, почвата дарява на растенията необходимите хранителни вещества, а растенията се използват от животните за храна.

organichno_zemedelie5

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети