Педагогиката на Мария Монтесори – една универсална педагогическа концепция

автор При-Родното

Със своята педагогика, която поставя личната инициатива на детето и самостоятелното учене в центъра, Мария Монтесори създава влиятелно международно движение. През последните 100 години на всички континенти възникнаха училища и образователни школи за деца от 0 до 18 години и центрове за обучение на педагози по нейната система.

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia1

През 1896 година Мария Монтесори става първата жена в Италия с докторска степен по медицина. Допълнителното изучаване на антропология, педагогика, психология и философия, но преди всичко всеобхватните и наблюдения върху детската душа създават основата за нейната революционна, универсална педагогическа концепция. Педагогиката на Монтесори дава възможност на детето да разгърне изцяло своята индивидуалност и да учи съобразно собственото си развитие.

Ключовите моменти в педагогиката на Монтесори са:

независимост

подготвителна среда

Монтесори материали

поляризация на вниманието

чувствителните периоди

свободна работа

„новият учител”

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia9

Изграждането на независимост и нейното активно стимулиране чрез самостоятелни дейности е цел на възпитателните усилия на Монтесори. Това предоставя на детето време и пространство, за да се развива свободно, защото само чувството за лична независимост може да развие човешко достойнство и истинска свобода.

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia6

Подготвителната среда дава възможност на детето за свобода на движението, самостоятелност и независимост. Тя е ясно структурирана и изпълнена с избор на учебни цели, които поощряват детето за извършване на осъзнати действия. Подготвителната среда е изцяло съобразена с потребностите на детето и е различна за различните възрастови групи (0-3 години, 3-6 години, 6-12 години, 12-18 години).

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia10

Помощните материали по Монтесори са важна интегрална съставна част на подготвителната среда. Те обхващат областите упражнения за практическия живот, сетивно образование, математика, език и космическо възпитание. Материалите са така конципирани, че след въвеждането им от учителя да бъдат използвани от децата самостоятелно за придобиване на знания и опитности. Чрез вътрешната си структура и изолиране на трудностите материалите спомагат за постигане на душевен мир и осъзнаване на взаимовръзките и за фокус на концентрацията, което Монтесори нарича”поляризация на вниманието”.

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia8

 

       Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia7            Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia3

Поляризацията на вниманието е състояние на дълбока концентрация, което се провокира от монтесорските материали. Когато детето израства изцяло в дейността си, това се отразява положително на цялостното развитие на неговата индивидуалност. Детето расте спокойно и уравновесено, чувства се добре в групата и с радост усвоява нови знания и умения.

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia2

Чувствителните периоди са периоди на особена чувствителност и вътрешна готовност да направиш определена крачка в обучението и развитието си. Този феномен, който неврологията днес нарича” прозорец”, Мария Монтесори открива още в началото на миналия век. Познанието относно чувствителните периоди крие голям шанс. Правилното предлагане в правилния момент е гаранция за лесно и бързо усвояване на учебния материал с радост и задълбоченост.

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia11

Свободната работа е практически педагогически извод на основната идея на Монтесори. Децата сами избират какво и къде искат да работят, с кого и колко време да работят. Заедно с това те се упражняват в правилна самооценка на собствените си способности, издръжливост и самодисциплина, създаване на собствени цели, сила за вземане на решения и кооперативност. Те поемат отговорност за всичко, което научават.

 

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia12

„Новият учител” изпълнява ролята на помощник, който изглажда пътя на детето към самостоятелност според мотото: „Помогни ми, за да го направя сам.” Процесът на учене и осъзнаване се случва в детето, то е свой собствен учител. Възрастният трябва да се научи да въвежда детето в ученето, а после да умее да се отдръпва и да го придружава като наблюдател в детския познавателен процес.

Pedagogikata_na_Maria_Montesori_edna_uiversalna_pedagogicheska_koncepcia4

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети