Появата на религиите

автор При-Родното

Ние, като човешки същества, притежаваме разум, чувства, въображение. Живеем в свят, където властват различни норми и ритуали. Дали от това следва, че трябва да бъдем непременно религиозни?

Обзети от желание да се докоснем до невидимото, скритото, мистериозното, което усещаме в елементите (вода, земя, огън, въздух), в предметите, животните, както и в самите нас, ние сме чувствителени спрямо магичността на света, одухотворен от невидими за очите присъствия. Как да получим неговото благоволение, как да избегнем заплахите му, как да следваме повелите му?

В множество митове и обреди се предава и възпроизвежда легендата за появата на невидимото, на тайнственото, чиято мощ може да бъде усетена и доближена дотолкова, доколкото митовете зареждат видимото с потенциала на невидимото, чийто символ разкрива природата. Всеки символ, било той камък или място, дума или разказ, легенда или обред, поражда досег с невидимото.

Този омагьосан свят, наситен със сакралност, е предхождал религията, тъй като в него всичко е свързано с вярвания и всяко действие (било ловуването, изработването на дрехи или храненето…) – вписано в мита за свещеното, украсено със съответните ритуали и наричания.

Казано с други думи, нищо истинско и значимо не остава извън обсега на вярванията, които очертават полето на човешката общност.

Едва по-късно, когато разумът и дейността постепенно придобиват все по-голяма автономия, религиозността прераства – с поставянето на ново начало (пророчеството-откровение), в религия, повече или по-малко систематизирана, сливайки се със сферата на светското (политика, наука…).

А преди това?

Какво е било преди появата на така наречените „официални религии”?

За нас е голямо удоволствие да представим на вниманието древното Херметично учение. И целта не е да изложим някаква специална философия, а по-скоро да дадем една теза за Истината и тя да послужи за помирение на различните части от познанието, които привидно са противоположни една на друга, а това често обърква търсещите и ги тласка те да бъдат принудени да правят избор. Избор между отделните части на Цялото.

Това учение предоставя универсален ключ, с който може да се отворят много вътрешни врати от Храма на Познанието. Създателят на това учение, Хермес Трисмегист, е живял в древен Египет. По времето, когато човешката раса е била в началото на Пътя си.

Днес, всички основни и фундаментални концепции и учения, залегнали в историята на всеки народ, могат да бъдат проследени обратно до Херметичното Учение.

Не вярвате ли?

Разходете се с нас през вековете. Нека проследим тези основни религии и да се опитаме заедно да разберем причините те да са различни за различните общности в света. Какво проповядват те и на какво учат основните религии по света? Докато вървим по този път, постоянно ще правим сравнения с Херметичното учение. А изводите – всеки ще си ги направи сам за себе си.

„Устните на Мъдроста са затворени, освен за Ушите на разбирането”.

На добър път!

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети