Протиева вода

автор При-Родното

Без вода не можем, особено без чиста, алкална вода, „жива“ (протиева) вода. Хлорираната вода от чешмата е вредна за здравето. Хлорът, след като се свърже с органичните вещества, образува различни отровни съединения от типа на диоксина. Цивилизованите страни вместо хлориране отдавна ползват озониране на водата.

Ако все пак не разполагате с друга вода за пиене, при използване на вода от чешмата я налейте в съд с широко гърло, например кана и я оставете да престои за 24 часа. Евентуално можете да я кипнете и да я оставите да престои пак и едва след това да я пиете. Но дори и след първото престояване ще сте се избавили от по-голямата част от хлора, тъй като той е силно летлив.

Ето описанието на Генадий Малахов за протиевата вода:

“Тъй като във водата съществуват няколко вида изомери (т.е. видове вода) – леки, тежки и т.н., желателно е да се премахнат неблагоприятните и да се подберат тези, с които нашият организъм ще “работи” по най-добрия начин. Методиката на подбиране се основава върху това, че изомерите на тежката вода замръзват най-напред, при температура +3.8C, а най-благоприятните за организма при -1C. Поради това първият лед, който се образува при замръзване на водата, съдържа основно тежки изомери (деутерий) и той трябва да се изхвърли. При по нататъшното замръзване на водата, превръщайки се в лед, изтласква цялата цялата разтворена в нея мръсотия в незамръзналата част. На същото място се събират и леките изомери, които замръзват при по-ниски температури. Естествено нито леките изомери на водата, нито изтласканата от нея мръсотия са нужни на организма – те трябва да се изхвърлят. Друго достойнство на протиевата вода се състои в това, че в нея се съдържат 16 мг калций на 1л течност. Както сочат изследванията на одеския химик Николай Друзяк, най-оптималното за жизнената дейност на човека съдържание на калций трябва да е 8-20 мг/л. Именно такава вода пият дълголетниците.

Ето как да си направите протиева вода.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети