Чешмяната вода

автор При-Родното
Чешмяната вода е дезинфекцирана, но мъртва.

Водата е единствената течност, от която имаме истинска нужда, за да функционират клетките ни нормално и е единствената напитка, която наистина може да утоли жаждата ни. Човешкото тяло се състои от 65% вода и всички процеси в клетките са немислими без наличието на вода в тях. Изчислено е, че ако мозъчните клетки изпитват недостиг само от 2% вода, това води до намаляване на активността на мозъка с около 20%. Кожата, бъбреците, храносмилането – всички органи и функции в тялото се нуждаят от вода.

Свикнали сме да чуваме и да четем, че качеството на чешмяната вода се контролира от съответните хигиенно-санитарни органи и това наистина е така, но това, което се контролира, се прави от бактериологична гледна точка, като в случая е важно във водата да не се съдържат патогенни организми, бактерии, коли бактерии, вируси и микроби. Всички стандартни начини на пречистване и дезинфекция обаче я правят на практика негодна за пиене.

Според проф. Луи-Клод Венсан водата, която официално е обявена за годна за пиене, е стерилизирана, мъртва вода, защото се пречиства с големи или малки дози хлор, сода, вар и др. дезинфектанти, които в по-голяма или по-малка степен са канцерогени.

Властите се опитват чрез пречистването на водата по конценционален начин да предотвратят риска от евентуална бактериална зараза, но не се интересуват от опасността от увеличаването на раковите заболявания в дългосрочен план. Според изследвания във Франция за 25 години количеството на нитратите в чешмяната вода се е увеличило пет пъти!

Абсурдното в случая е, че водоразпределителните дружества смятат за напълно допустимо наличието на хербициди, пестициди, тежки метали и др. отрови, стига те да са в допустимите норми. Кой и как определя тези „допустими норми“ е друг въпрос.

Със сигурност е трудно да приемем, че такава вода е биологично приемлива. Заслужава си да си помислим как да съживим водата, която приемаме. Не бива да забравяме, че водата има памет и „помни“.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети