Класна стая

Валдорфската педагогика – на един век, но актуална и предпочитана

Първото валдорфско училище Първото валдорфско училище е създадено през 1919 година от Рудолф Щайнер (1861-1925). С неговото създаване за първи път се осъществява на практика принципа за социална справедливост в образованието. Независимо от социалния си произход, талант и по-нататъшна професионална реализация младите хора се обучават общообразователно. Като първи общоообразователни училища валдорфските училища заместват принципа на […]

Педагогиката на Мария Монтесори – една универсална педагогическа концепция

Със своята педагогика, която поставя личната инициатива на детето и самостоятелното учене в центъра, Мария Монтесори създава влиятелно международно движение. През последните 100 години на всички континенти възникнаха училища и образователни школи за деца от 0 до 18 години и центрове за обучение на педагози по нейната система. През 1896 година Мария Монтесори става първата […]

Училище за деца и родители

В забързаното ежедневие сме натоварени с всекидневни проблеми и отрупани със задачи. Осъзнаваме ли, че превръщаме удоволствието от общуването с любимия, любимата, децата, в градене на стратегии и схеми за решаване на проблеми? Как, кога и къде да изживеем живота си? Днешния ден си отива, а остава единствено стратегията за изживяването му “утре”. Можем ли […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети