Аквапоника

Какво е аквапоника?

Аквапониката е комбинация от аквакултура /отглеждане на риба в контейнери/ и хидропоника /отглеждане на зеленчуци във вода, а не в почва/. Тя е устойчив начин за производство на храни поради хармоничното съжителство на риби и растения. Отпадните продукти от рибата представляват хранителни вещества за растенията, а растенията са храна за рибите и същевременно с това пречистват […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети