Живи покриви

Покривите на сградите да се озеленяват – гласи закон във Франция

Френското правителство реши покривите на всички нови търговски и индустриални сгради в бъдеще да са озеленени или с монтирани системи за добиване на възобновяема енергия. Първоначално това беше искане на екологичните движения и се отнасяше за всички новопостроени сгради, но в момента законът е валиден само за индустриалните зони. Строителните предприемачи ще имат възможност да […]

Пътуващи градини: испанец инсталира мини-парк на покрива на Фолксваген

 [youtube id=“3fVcGQAgSlk“ width=“600″ height=“360″ autoplay=““ api_params=““ class=““]   Скоро няма да има нужда да ходите до цветарския магазин или до близкия супермаркет, за да си купите ягоди, подправки или букет цветя. Достатъчно е да се качите на покрива на някой автобус. Колкото и откачено да звучи идеята – испанският ландшафтен архитект Марк Гранен, има намерение […]

Живи покриви

Загубата на зелени площи и земя вследствие на непрекъснатото застрояване води до многобройни негативни последствия: естествените пространства за отдих са редуцирани, изчезват земеделски площи и почви, дъждовната вода вече не може да се оттича безпрепятствено, температурата, климатът и качеството на въздуха се променят в неблагоприятен за хората смисъл. Озеленяването на покриви е възможност да се […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети