Източници на алтернативна енергия

Електромагнитно поле и електромагнитни сили

Електромагнитно поле   Електромагнитното поле обхваща пространството около частиците, които притежават електричен заряд. Самото поле упражнява сила върху частиците, също и се влияе от тях. Това поле може да се разглежда като съставено от две отделни полета: електрично и магнитно. Около всяка електрически заредена частица има електрично поле, което поражда електрични сили. Те са в […]

Енергията от солена вода – най-новият алтернативен източник на енергия.

Енергия от солена вода? Да, разработването на алтернативни източници на енергия не спира в целия свят. Освен от слънцето, от вятъра, от приливите и отливите, енергия може да се получи и от солената вода, използвайки вливането на реките в моретата. Това е нов източник на енергия, който тепърва ще се усъвършенства.Осмоза. Така се нарича процесът, чрез […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети