Изгубеният вълшебник

Родното място на Никола Тесла

Геният Никола Тесла се ражда в Смилян, малко селце в провинция Лика, обхващаща платото и една спокойна речна долина в Хърватия.

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети