биологично земеделие

Органично земеделие

Органичното земеделие е земеделие, при което изцяло се изключва употребата на изкуствени торове и пестициди. Стремежът е да се избегне замърсяването както на отглежданите култури, така и на природата. Друга основна характеристика на биологичното земеделие е редуването на културите, т.е. една и съща земеделска култура може да се засее на същата нива най-рано след пет […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети