класна стая

Валдорфската педагогика – на един век, но актуална и предпочитана

Първото валдорфско училище Първото валдорфско училище е създадено през 1919 година от Рудолф Щайнер (1861-1925). С неговото създаване за първи път се осъществява на практика принципа за социална справедливост в образованието. Независимо от социалния си произход, талант и по-нататъшна професионална реализация младите хора се обучават общообразователно. Като първи общоообразователни училища валдорфските училища заместват принципа на […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети