обучение

Педагогиката на Мария Монтесори – една универсална педагогическа концепция

Със своята педагогика, която поставя личната инициатива на детето и самостоятелното учене в центъра, Мария Монтесори създава влиятелно международно движение. През последните 100 години на всички континенти възникнаха училища и образователни школи за деца от 0 до 18 години и центрове за обучение на педагози по нейната система. През 1896 година Мария Монтесори става първата […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети