Веганството – зачитане на правата на животните в действие

автор При-Родното

Все по-често веганският начин на живот е тема на обществения интерес – в приятелски кръг, в пресата, по телевизията, в ресторанта или в стола. Но все още веганите се натъкват на предразсъдъците на околните и често биват обвинявани в екстремизъм.
С начина си на живот веганите се опитват да избегнат причиняването на болка на животните. Те живеят без консумация на месо, млечни продукти, яйца и мед, без кожа и вълна и, доколкото им е възможно, без всички онези неща, за производството на които се използват животински субстанции или по директен или индиректен начин се причиняват страдания на животни.
Мотивацията за такъв начин на живот може да е различна. Движението за защита на животните с базирани на различни етични принципи изисквания за съблюдаване на равнопоставеност в интересите на хора и животни играе голяма роля в това, но основните причини могат да са и социални, екологични, религиозни и здравословни. Тук можем да споменем изхранването на хората в глобален мащаб, използването на посевните площи за производство на фураж и множеството екологични проблеми на индустриалното отглеждане на животни за храна.
Все повече хора желаят да реализират практически правата на животните и своя интерес към здравословния живот и стават вегетарианци. Това е важно и достойно за уважение, но все още не прави последната крачка по пътя към зачитане правата на животните. Правото на живот на една крава или едно пиле в индустрията се заключава в това производителността му да задоволява желанието на производителя.

***

При опита, да се стигне до практически последствия след подобни размишления, човек се натъква на непреодолими пречки. Не само в хранителните стоки, а практически всички продукти могат да съдържат животински съставки или да се използват при производството, дори и на етикета да става дума само за лепило.
Но веганският начин на живот в смисъл на избягване на животински продукти може да бъде осъществен на практика без особено големи проблеми след преминаване на определен период на преход. В обществените дискусии и при практическото приложение на веганското хранене през последните години бяха отчетени значителни успехи.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети