Виктор Шаубергер – властелинът на водната стихия

автор При-Родното

„Нашата работа — това е осъществяването на мечтите ни!
Човечество! Ти ще се издигнеш! Ти ще можеш да управляваш природата само и единствено когато
се научиш да й се подчиняваш!“

Заставайки на прага на нова ера, пристъпвайки с първи крачки в следващата епоха, ние живеем в атмосфера на очакване за нещо ново и качествено добро.

Това като че ли е програмирало в нашето съзнание и психология желанието да създаваме и приемаме новите научни концепции. Времето ни кара да подлагаме на съмнение всичко теории, до които е стигнала цивилизацията, като се съмняваме в обосноваността им както и това, в полза на кого са те, до какво са довели практически.

Днес действията на човечеството все по-често приличат на една постоянна война с природата по всички фронтове. Постоянно нараства жестокостта и нарушаването на допустимите норми на човешкото вмешателство, които водят до така наречените „природни катаклизми“.

Те ни приканват да осъзнаем, че бъдещето не е вече безопасно и незабавно трябва да намерим средства да променим настоящето положение.

Всички опити за промяна ще са напълно неефективни, докато важните разработки на един велик учен в областта на производството на неизчерпаема енергия продължат да бъдат пренебрегвани…

Виктор Шаубергер (1885-1958), потомствен лесничей, направил най-фундаменталните открития на 20ти век.

С техниката си на завихряне показал на човечеството съвършено нов източник на енергия.

Преди повече от 60 години той показва как може да се прочисти водата по естествен пъти как да се използва огромната й сила.

Той е роден през 1885 в провинцията, в австрийското с. Плекенштен, като пето дете от общо девет. Чичо му бил последния императорски офицер в Бад-Ишле по времето на Франц-Йосиф. Баща му работел като главен лесничей, както и дядо му, прадядо му и прапрадядо му.

Виктор бил истинско „дете на гората“: по цели дни бродел сам из глухата, покрита с вековна гора местност около Плекенштейнското езеро и наблюдавал природата толкова отблизо и толкова внимателно, както днес малко хора са способни. Бащата на Виктор искал да изпрати сина си в университет, за да учи там лесовъдство.

Но Виктор отказал, той смятал, че преподавателите само ще изкривят непредубеденото му естествено виждане за природата, както вече се случило с брат му, затова учил в обикновено училище за лесничеи и станал горски.

Първия район, който охранявал, принадлежал на княз Адолф фон Шаумбург-Липе: това били 21 хектара почти недокосната вековна гора до Стейерлинг. Шаубергер обичал тази девствена гора, която едва ли била виждала хора. Недокоснатата природа на гората му позволила да получи първи впечатления и да проникне в същността на водата, която особено интересувала Виктор…

Ако тогава човечеството се беше възползвало от откритията му, ние щяхме да имаме не само чиста вода, но и евтина и чиста енергия от вода и въздух.

Изобретенията на Шаубергер не са продължение на серийното производство на концепции по онова време, прогресивно движение на съвършено ново, високо ниво на разбиране и приемане на система за нови перспективи.

„Можем да видим, доколкото е записано в историята, че всички, които са се занимавали с разкриването на загадката на водата, са били жестоко подтискани. Даже намеците, които намираме в древните книги и които ни обясняват същността на водата, изчезват в следващите издания. Запазването тайната на водата е и средство, с което се гарантира силата на парите. Лихвените проценти растат само при несъвършена икономика.

Решаването на проблема със добиването на вода, и правейки възможно получаването на произволен обем и произволно качество на водата, в което и да е място, ще позволи на хората отново да усвоят огромните пустинни земи и ще намали цените на хранителните стоки, както и цените на машинните мощности до такова минимално ниво, при което ще отпадне изгодата да се спекулира с тях. Изобилието от храни и икономичната производителност на машините са толкова съкрушителни доводи, че самата представа за света и възгледите на хората ще претърпят изменение.

Запазването на тайната на водата е най-големия от капиталите. По тази причина всеки опит за разкриването й бива безпощадно унищожаван още в зародиш.“

Защо правителствата не ни е уведомяват за тази революционна технология?

Защото един от многото ефекти, които антигравитационните устройства произвеждат, е огромно количество ток, милиони волтове напрежение! Познато е като „свободна енергия“. Този вид енергия се предава безжично и не се нуждае от енергопреносна мрежа. Ето защо когато „НЛО“ се появи над къща, всички уреди магически започват да работят.

Светът е управляван от малко на брой, но много богати хора, които не си знаят богатството. В ядрото му се намира петрола, „черно злато“. Ако свободната енергия се ползваше масово, тези богаташи ще загубят трилионите си долари, а това ще ги унищожи. Изведнъж цялата индустрия ще остане непотребна. Смешните проекти на НАСА ще бъдат закрити заедно със самата организация. Военно-индустриалният комплекс ще претърпи астрономически загуби. Краят на НАСА, компаниите за производство на отбранителна техника, петролно-газовите корпорации, енергийните и др. ще изсъхнат значително. С други думи свободната енергия ще убие златната гъска.

Представете си следното – с няколко стотинки човек може да пътува до Луната с летящи дискове. Данъкоплатците ще сритат задниците на НАСА и военните. Публиката няма повече да бъде грабена от Военно-индустриалният комплекс. Международните банкери също ще се опарят от загубите на тези компании заради вложените пари в тях, да не говорим за автомобилната индустрия. Хората ще задвижват превозните си средства и ще захранват домовете си изключително евтино. Плащане за енергия ще е нещо отживяло и минало. Светкавица произвежда милиони волтове ток от въздуха и няма нужда от кабели, станции, енергийни компании, и др. Целта на международния заговор е да ни държи невежи, карайки ни да си мислим, че само с изкопаеми горива (нефт, газ, въглища, уран) се произвежда енергия. Пропагандата създава свят, който страда от изкуствено-поддържана „нужда“ за петрол, който пълни джобовете на елита, задържайки го на трона. „В който е златото, в него е властта.“

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети