Връзката с Атлантида – заветите на една цивилизация

автор При-Родното

Можем ли да опознаем Вселената посредством шестото чувство, което притежава всеки от нас? Умеем ли да използваме интуицията си? Кои са седемте универсални закона, които регулират всемира? Защо страдаме? Дали защото, от незнание, вървим против тези закони?

С радост Ви представяме един испански сериал на режисьора Фернандо Малкун.

Да оставим предразсъдъците, очаквайки неочакваното. Със сигурност ще открием нещо за всеки един от нас.
Приятно гледане!

Връзката с Атлантида свързва миналото, настоящето и бъдещето. Дава ни информацията, как да си възвърнем изгубения рай, в който те са живели. Свещениците на атлантите са изучавали седемте закона, в които се съдържат механизмите на Вселената. В основата на пирамидата на седемте универсални закона се намира природният закон. Toй въздейства върху физическите тела на всички живи същества. Върху плътността на материята, където се намират най-ниските вибрации във Вселената, дава форма на телата, проявявайки перфектността на природата в разнообразието на живота. Законът на природата е една автоматична програма от божествен произход, съдържаща се в генетичният код на всеки вид. Човекът се учи и развива само чрез връзката си с другите хора. Ценното в живота е в отношението към другите живи същества, а не във вярата. Със закона за природата Създателят проектира разнообразието на Вселената с цел еволюция на съзнанието – в различни раси, на различни места и климат, за да можем, изложени на различни ситуации и култури, да опознаем контраста на разнообразието. Различни, хора с различно ниво на съзнанието се държат по различен начин. Така се създават връзките, от които се учим. Само посредством тези връзки с другите еволюира съзнанието.

Съществуват цикли и ритми, свързани на различни нива за индивидите, планетата и вселената като детството, зрялост и старост, деня и нощта, фазите на луната, сезоните и знаците на зодиака. Тези цикли синхронизират промените между активност и почивка, за да може енергията да бъде възстановена на всички нива, да възникнат движенията, които позволяват еволюцията. През една такава смяна на циклите, която се случила преди 12 900 г. в края на ледниковата епоха, станал световен потоп. Тогава изчезнала цялата съществуваща цивилизация, наричана днес Атлантида.

Най-старото описание на Атлантида е направено от Платон. Той произхожда от царско-жреческия род на Кодридите и на големия атински законодател Солон, който посетил Египет през 590 г. пр.Хр. Получил тази информация от египетските свещеници. Пресъздаването, което ще видим, се основава на това описание и информацията, събрана от изключителни личности, които имат достъп до Акашиевите Хроники. Там се складира паметта на природата, която съдържа целият опит – минал и настоящ, на всичко и на всеки един индивид от тази планета. Всяко живо същество е потопено в едно море от енергия. Намира се винаги в контакт с ритмите и хармонията с цялата енергия на Универсума, но много малко хора осъзнават за това. Ясновидците могат да долавят канали, които са различни от петте традиционни сетива. Събития, които се случват в различно време и пространство, съхранени в Акашиевите Хроники.

За да напредне човек в еволюцията, трябва да се промени. Трудностите съществуват, за да се постигне малко по малко разбирането, което води към намирането на големите истини. Този закон борави с грешките, които се допускат, когато се използва свободната воля като инструмент за трансформация. Трудните условия се повтарят в живота, докато се поучим от тях. Законът за еволюцията се проявява в неприятните ситуации в живота, в болката и страданието, в страха и във всичко, което виждаме като несправедливост и беда. Позволено ли е на човека да нарушава законите и хармонията в природата? Унищожавайки природата, човек предизвиква появата на болести, епидемии и бедствия. Развързва неравновесието, абсурдите, хаоса, създава ситуации, противни на висшите закони. Допуска интригите, войните, насилието и омразата. Законът за еволюцията използва противоположностите – противопоставянето на идеи, вярвания, навици, култури, чувства и емоции. По този начин принуждава човешките същества да преоткрият равновесието. Съществуват хора, които се намират на ниско и примитивно еволюционно ниво. Те изпълняват една важна функция в еволюцията. Създават трудните ситуации, от които се нуждаят останалите, за да познаят и разберат законите. На едно по-високо ниво се намират индивиди, които вече са развили чувствителност, но все още не познават Вселенските закони. Интересуват се от останалите повече, отколкото от самите себе си. Те винаги се опитват да се намесят в живота на другите вярвайки, че правят добро. На още по-високо ниво се намират индивиди, които вече са научили законите и зачитат личния избор на останалите. Не се намесват, разбират, че винаги се случва необходимото за еволюцията. Такива хора предоставят информация, която да послужи на другите да помогнат сами на себе си и да проникнат в по-високите нива.  Те виждат останалите като същества, намиращи се на различни нива в духовната еволюция, не обвиняват никого и приемат проблемите като възможности за получаване на знание. Животът е един процес на трансформация, в който първо се развива чувствителността. След това, малко по малко, се опознават законите на Вселената. Това води до разбирането, че всичко случващо се е част от един процес на еволюция и не е нито добро, нито лошо.

Това беше едно вълнуващо пътуване, за да докажем легендата за изчезналото общество на атлантите, да ги преоткрием посредством свещените книги на много култури. Да разберем, че тяхното научно и религиозно наследство е организирало началото на шумерите и египтяните. Да разберем, че Вселената има цикли, на които е подчинено човечеството и социалните структури. Да възприемем тази форма за разбиране на живота като един процес в еволюцията, към разбирането за връзките във Вселената, толерантността и любовта.

Благодарим ви, че бяхте с нас.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети