Живи покриви

автор При-Родното

Загубата на зелени площи и земя вследствие на непрекъснатото застрояване води до многобройни негативни последствия: естествените пространства за отдих са редуцирани, изчезват земеделски площи и почви, дъждовната вода вече не може да се оттича безпрепятствено, температурата, климатът и качеството на въздуха се променят в неблагоприятен за хората смисъл.

Озеленяването на покриви е възможност да се спрат или поне намалят някои от тези негативни последици, защото:

  • Живите покриви създават пълноценна жизнена среда за животни и растения.
  • Живите покриви предлагат възможности за отдих на хората дори в сърцето на гъсто застроения град.
  • Живите покриви задържат дъждовна вода, а това се отразява благоприятно както на природата, така и на бюджета.
  • Обикновените покриви задържат топлината през лятото. За разлика от тях растенията от озеленените покриви изпаряват водата и така охлаждат околното пространство. По този начин над озеленените площи въздухът винаги е по-прохладен и свеж и редуцира жегата в големия град. Овлажняването на въздуха чрез растенията пък спомага за по-благоприятен микроклимат.
  • Живите покриви изравняват температурата на помещенията под тях – през лятото е по-прохладно, а през зимата по-топло.
  • Живите покриви са по-дълготрайни, защото озеленената почва изравнява температурните колебания.
  • Живите покриви притежават не само топлоизолационни, но и шумоизолационни качества.
  • Живите покриви удължават живота на хидроизолацията.
  • Живите покриви предпазват от пренатоварване канализационните системи.

 

Видове покривно озеленяване

Съществуват две форми на озеленяване на покриви: екстензивно и интензивно.

Екстензивно озеленените покриви са изградени от тънък пласт субстрат, леки са и не натоварват плочата. Екстензивно озеленяване може да се приложи на почти всички плочи – както на стоманобетонови и наклонени плочи, така и на сглобяеми, олекотени конструкции.

За екстензивно озеленените покриви се полагат минимални грижи, затова това озеленяване е по-екологично и икономично. Използват се растителни видове, които са ниски, непретенциозни към почвата, студоустойчиви и сухоустойчиви. Екстензивните покриви обикновено не са посещаеми, а имат по-скоро декоративна функция, но са важни за биоразнообразието, защото в тях се заселват различни организми – от насекоми до птици.

 

Интензивното озеленяване на покриви е тежко и натоварва плочата, върху която се изгражда. Растенията са по-високи и за тях се полагат специални грижи. Често в композициите в интензивното озеленяване се включват цели храсти и дървета, а натоварването на плочата може да достигне и два тона!

 

[youtube id=“T7Fp_bmkEd8″ width=“600″ height=“360″ autoplay=““ api_params=““ class=““]

 

[youtube id=“b5BKT_YBr6k“ width=“600″ height=“360″ autoplay=““ api_params=““ class=““]

 

* Бележка: В България озеленяването на покривите не е нормативно регламентирано и не се подпомага от държавата.

 

ГАЛЕРИЯ:

 

 [easymedia-gallery med=“6349″ filter=“1″] 

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети