Какво представлява биодинамичното земеделие

автор При-Родното

Работата в градината не се изчерпва с прекопаването на земята, със засаждането и торенето на развиващите се култури и накрая с прибирането на реколтата. Това са необходими стъпки, но те не са единствените.
Градината като полезно пространство и място за живот, където човек прекарва свободното си време и си почива, а в същото време и като източник на важни продукти за кухнята и дома, е обект на постоянно оглеждане, обсъждане и оформяне.

Биодинамичното земеделие представлява зеленчукопроизводство, животновъдство и семепроизводство според антропософските принципи. В основата му е залегнал „Курс по биодинамично земеделие”– сборник от няколко лекции, изнесени от Рудолф Щайнер през зимата на 1924/1925 г.

Рудолф Щайнер

Биодинамичното земеделие е цялостна система, включваща работни практики, които се отнасят към живота (от гръцки „биос”), разработени от познанието за жизнените взаимоотношения и опознаване на животодвижещите сили („динамис”), с които се научаваме да общуваме така, че да ги използваме целенасочено и хармонично.
Според Щайнер градината е един жив организъм. Методите на биодинамичното земеделие използват естествените ритми, за да произведат изключително пълноценна храна. Всяко земеделско стопанство се разглежда като затворен кръговрат, който подпомага хармоничното взаимодействие между почвата, растението, животното и човека по един природен и съхраняващ ресурсите начин.
В биодинамичното земеделие не се използват изкуствени торове. Вместо тях почвата се подхранва с биодинамични препарати и компост и се засаждат азотофиксиращи растения.

В биодинамичното земеделие не се използват изкуствени торове

биодинамично лозарство

Биодинамичните препарати се приготвят по естествен начин от природни растителни и животински съставки по специални рецепти, като се съблюдават годишните сезони и космическите цикли и се използват силите, които те носят.
Биодинамичното земеделие използва редуване на културите, а почвата се обработва с възможно най-щадящите техники, за да се запази и увеличи плодородието и. Активният живот в почвата се стимулира чрез торово-рогови препарати и др.

Биодинамичните препарати се приготвят от природни растителни и животински съставки    Биодинамичните препарати се приготвят по специални рецептиВ биодинамичните препарати се съблюдават годишните сезони и космическите цикли

биодинамични препарати

Не се използват химически инсектициди, а билкови отвари за укрепване на растенията. Създават се условия за живот на естествените неприятели на „вредителите”, което балансира цялата градинска система.
Работата в домашната градина изисква цялостна концепция за поддържането на компоста и моравата, за обработката на почвата и зеленото торене, за отглеждането на култури под стъкло и на открито, както и за правилното прилагане на средства за растителна защита. В основата на тази концепция са даденостите на местността, средното количество валежи през годината, надморската височина, интензивността на светлината, видът на почвата, особеното положение в местността и още много условия.
Да не забравяме и индивидуалните желания и наклонности на любителя-градинар, които той се стреми да реализира. Това означава не само дълги часове работа в собствената градина, но и интензивно участие в жизнените процеси, протичащи в самата природа. Целта на биодинамичното градинарство е да вникне по-дълбоко в тези процеси.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети