Натуралното земеделие на Масанобу Фукуока или „земеделие на нищоправенето”

автор При-Родното

Масанобу Фукуока става известен по света с книгата си „Революцията на една сламка”. Фукуока е учен с 25 годишна практика, специализирал растителни болести. Работи ежедневно в лаборатория и прави успешна кариера. Докато един ден…в следствие на придобитите си и преживени будистко възпитание и мъдрост, не започва да си задава „неудобни” въпроси и да подлага на съмнение научната и механистична представа за света. Той разбира, че човешкият интелект никога няма да схване всичко онова, което представляват „животът” и „природата” и че науката се фокусира върху една-единствена съставна част, но при всичките си изследвания игнорира стотиците връзки и отношения към другите съставни части и не осъзнава хиляди други взаимовръзки.

 

 

naturalnoto_zemedelie_na_Masanobu_Fukuoka_zemedelie_na nishtopraveneto3

 

 

Въпреки това модерната наука, на базата на тези единични наблюдения и недостатъчни съпоставяния, извлича в лабораторни условия правила, условия и прави различни предписания. Хората трябва да обработват нивите по точно определен начин, да използват точно определен вид тор в точно определен сезон, да поливат с точно определено количество вода, да плевят тези или онези растения, да орат, да събират реколтата по точно определен начин, а срещу вредители да използват този или онзи химикал. Но тъй като това несъблюдаване на всеобхватността и взаимовръзките не отговаря на конкретната действителност, Фукуока не се съобразява с подобни предписания. Идеята на Фукуока е, че е по-разумно земеделието да се напасне към природата и нейните условия, а не обратно – да се поддадем на налудничавата мисъл, да напасваме природата към нашите научни изследвания. И понеже ученът си остава учен, Фукуока формулира четири принципа на натуралното земеделие и ги обяснява подробно в своята книга в отделни глави.

 

 

naturalnoto_zemedelie_na_Masanobu_Fukuoka_zemedelie_na nishtopraveneto4

 

 

  • Без култивиране – т.е. никакво оране и копане, никакво обръщане на почвата
  • Без химически торове или компост – т.е. не се използват нито изкуствени торове, нито градински, лично приготвен компост
  • Без плевене и прилагане на хербициди – не се прилага никакво плевене, нито химично, нито ръчно.
  • Без пестициди и други химикали – Смисълът е в това, че който веднъж започне да прилага инсектициди, убива не само „вредителите“, а и „полезните“ животинки, така че природата не може да спре следващото нашествие на „вредители“.

 

 

naturalnoto_zemedelie_na_Masanobu_Fukuoka_zemedelie_na nishtopraveneto

 

 

Всички описани принципи или какво не трябва да правим Фукуока нарича „земеделие на нищоправенето“. Не става дума за земеделие, което се случва от само себе си и не изисква никаква работа, а по-скоро за „неправене“ на това, което ни предписва науката. Всъщност работата е в пъти повече, но е от различно естество. За да бъдеш добър земеделец, трябва да умееш да наблюдаваш, да си осъзнат за всичко, случващо се в природата и да имаш необходимия фин усет и мъдрост, за да схванеш цялата свързаност на мирозданието.

 

 

naturalnoto_zemedelie_na_Masanobu_Fukuoka_zemedelie_na nishtopraveneto5

 

 

“ Ако вие не правехте нищо, светът не би продължавал своя ход напред. Какво би представлявал светът без развитие? Длъжни ли сте нещо да развивате? Ако ръстът на икономиката се увеличи с 5% – 10%, нима от това се увеличава вашето щастие? Лошо ли е, ако ръстът остане 0%? Нима това не означава стабилно състояние на икономиката? Има ли нещо по-добро, от това да живееш просто и да приемаш всичко естествено? Хората все нещо откриват. Изучават природата и я поставят в услуга на себе си, като мислят, че това е за благото на човечеството. Резултатът в настоящето е, че планетата е замърсена, хората са в паника и ние навлизаме в ерата на хаоса.

В тази ферма ние практикуваме „нищоправене“ в земеделието и ядем вкусни и полезни зърнени, зеленчуци и цитрусови. Да се живее близо до източника на всички неща – в това е смисълът и удовлетворението.  Животът – това е песен и поезия.“

Масанобу Фукуока

 

 

 

 

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети