Покривите на сградите да се озеленяват – гласи закон във Франция

автор При-Родното

Френското правителство реши покривите на всички нови търговски и индустриални сгради в бъдеще да са озеленени или с монтирани системи за добиване на възобновяема енергия. Първоначално това беше искане на екологичните движения и се отнасяше за всички новопостроени сгради, но в момента законът е валиден само за индустриалните зони. Строителните предприемачи ще имат възможност да избират дали да озеленяват покрива или да инсталират соларни панели или ветрогенератори.

 

Какви са предимствата на живите покриви

 

  • Зелените покриви охлаждат въздуха

 

Ограничението за индустриалните зони има смисъл, тъй като особено ефективни за градския климат са зелените покриви в области с неинтензивно строителство като индустриалните зони. Причината е, че поради по-ниските покриви охладеният въздух достига по-лесно хората на земята.

В Торонто например зелените покриви в индустриалните и жилищните квартали са задължителни от 2009 година.

Зелените покриви се отразяват позитивно върху градския климат, защото запазват дъждовната вода, която при изпаряване охлажда въздуха.

 

  • Зелените покриви неутрализират вредните вещества

 

Освен, че охлаждат въздуха, зелените покриви неутрализират вредните вещества, подпомагат биоразнообразието и изолират най-горния етаж на сградата, което спестява енергия за отопление и охлаждане.

 

А вижте какво прави испанецът Марк Гранен!

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети