Никола Тесла в Америка – Новия свят и американския хумор

автор При-Родното

Нека продължим историята от мястото, където спряхме.

 

Без пари, полугладен, Никола Тесла пристига в Америка. Решението незабавно да отиде при Едисон предизвикало в него големи колебания – нямал подходящо облекло, а състоянието му едва ли щяло да предизвика благоприятно впечатление. Размишлявайки, Тесла вървял по непознатите улици, разглеждал витрините на магазините и работилниците и случайно видял през една от тях как мъж на средна възраст се опитва да пусне малък генератор, служещ за осветление. Тесла влязъл в магазина и предложил да помогне. Недоверчивото отношение на собственика съвсем скоро се превърнало в удивление, когато Тесла настроил генератора и той заработил. Собственикът не само изказал благодарности на Тесла, но и му дал малка сума пари. С тях Тесла успял да се нахрани и да наеме стая в един малък хотел. На другата сутрин той тръгнал към лабораторията на Едисон.

 

Tesla_generator2На срещата Едисон останал равнодушен към идеите на Тесла за приложенията на многофазния променлив ток. Той в действителност ценил изключителната работоспособност на младият инженер. И се съгласил да го наеме в работилницата на скромната длъжност инжинер по ремонта на електродвигатели и  генератори с постоянен ток.

Съвсем скоро фирмата на Едисон получила искане за ремонт на генератора на кораба „Орегон“, който трябвало да отплава за Европа вечерта на следващият ден. За такова кратко време било невъзможно да се открият и отстранят неизправностите в генератора. Работата била възложена на Тесла. Опитът му от работата в Европа и знанията, които притежавал, му помогнали да установи причината за кратко време и да поправи генератора в срок. Едисон бил много доволен, но не споделил това с Тесла.

Скоро между тях започнали сериозни разногласия. Едисон се стремял към разработката на изобретения, носещи бърза реализация и значителни доходи и не одобрявал работата на Тесла във връзка с многофазния променлив ток.

Веднъж Едисон предложил на Тесла да усъвършенства електрическите машини, които самият Едисон бил изобретил. Ако Тесла постигнел успех, Едисон обещал премия от 50 хиляди долара. Тесла се захванал за работа и скоро се появили 24 различни прототипа на машините на Едисон. Самата работа доставила на Тесла огромно удоволствие – неговите прототипи напълно решавали задачите, поставени и нерешени от самият Едисон.

Едисон одобрил всички предложения на Тесла, а по повод на обещаната премия казал, че явно имигрантите, които отскоро живеели в Щатите, не разбират все още американския хумор и всичко това било една шега. Дали Едисон знаел каква травма е нанесъл на младият изобретател? Едва ли. Но Тесла запомнил тази злина за цял живот.
Значи в страната, където всичко се продава и купува, няма честност! Болката била най-вече от това, че този урок бил даден на Тесла от човек на науката, талантлив и известен. Независимо от пълната материална необезпеченост, гордият имигрант незабавно се отказал от по-нататъшната си работа с Едисон. Това се случило през есента на 1885 година, близо година, след като Тесла стъпил на американска земя. За това време той станал много известен в деловите кръгове в САЩ, където особено ценили дълбоките и разностранни умения и знания в областта на електротехниката, както и неговата трудоспособност.

Разбирайки за разрива между двамата, група електроинженери предложили на Тесла да създадат собствена фирма за електрическо осветление. Но като чули за идеите му, свързани с променливия ток, те се отказали от идеята и се задоволили с предложение да разработят проект за лампа с волтова дъга за осветяване на улици и площади. 

След година упорита работа Тесла разработил конструкцията на такава лампа. Но както сигурно се досещате, дошъл поредният удар спрямо него. Вместо да платят за труда му, съдружниците му дали част от акциите на новата компания, която щяла да поддържа неговото (на Тесла) изобретение и поискали да се отделят от него. А когато Тесла започнал да протестира, те разгърнали широка клеветническа кампания и се опитали да го злепоставят като инжeнер и изобретател.
Тесла стигнал до извода, че Новият свят (както тогава наричали Америка) с нищо не бил по-добър от стария.
От есента на 1886 до пролетта на 1887 Тесла сменил различни работи – товарач, риел канавки, пренасял стоки като общ работник. Това време било изживяно в огромни лишения. Той спял където можел и се хранил с каквото намери. Това му подействало много зле. Почти умиращ от глад, той бил готов да се върне в Европа.

tesla-letterhead

През април 1887 година Тесла се запознал с един млад и безработен инженер на име Браун, който добре познавал някои от ръководителите на Западната телеграфна компания. Двамата решили да създадат компания, която скоро започнала да изпълнява поръчки в големи мащаби за осветяването на улици и площади в градовете на Америка.
Тесла наел помещение на 5-то авеню, съвсем близо до офиса на Едисон. Между двамата изобретатели започнала жестока конкуренция, отразяваща конкуренцията между постоянния и променливия ток. На страната на Едисон имало много могъщ съюзник – банковата къща на фамилията Морган. И независимо от това, че финансовата мощ на една или друга компания винаги се оказвала най-силният коз от всички останали, „Тесла арк лайт къмпани„, която нямала влиятелни покровители, постепенно разширявала своята дейност.

Скоро Тесла създал „Тесла електрик къмпани“ много по-мощно, с необходимите средства да подпомага опитите в областта на променливия ток. Независимо, че от времето на неговото откритие минали 5 години, Тесла помнел до най-малка подробност схемите на електродвигателите, трансформаторите и цялата апаратура, необходима за експлоатацията на променливия двуфазен ток.

Голямо значение за по-нататъшния успех на Тесла в областта на конструирането на електродвигатели за променлив ток имало признанието на професор Антъни от Корнълския университет във връзка с ефективността на двуфазния ток. Проф. Антъни заявил, че въз основа на изпитанията на моделите на Тесла, предадени в университета, може да се заключи: електродвигателите с двуфазен ток имат КПД като тези на постоянен ток, като първите са значително по-опростени. 

 

Tesla_lektziapngУспешните изпитания довели до това, че на 12 октомври 1887 година Тесла подал в Патентната комисия на САЩ заявка за патент. Там били описани неговите научни открития и изобретения, отнасящи се към новата система за пренос на енергия чрез променлив ток. След като били регистрирани патентите, Тесла приел предложението от президента на Американският институт на електроинженерите да прочете при тях лекция – чест, която по онова време имали много малко хора. На 16 май 1888 година Тесла изложил своите виждания в лекциятаНова система на двигатели с променлив ток и трансформатори„. Тази лекция била публикувана в много електротехнически списания и донесла на Тесла световна известност и признание. Оценявайки значението й за развитието на електротехниката, известният американски конструктор на електрически машини Беренд след време казал: „От времето на експериментите на Фарадей в областта на електротехниката никога нито една експериментална истина не е била представяна така просто и разбираемо, както описанието на Тесла и методът му за получаване и използване на многофазен променлив ток“.

След като патентите били получени, в лекциите били разяснени всички въпроси, изобретенията на Тесла получили признание в цял свят.

В следващите статии ще ви запознаем с откритията на Тесла, ще ви разкажем за значението на тези изобретения.

Коментирайте

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети