Електромагнитни и импулсни мотори

Електромагнитно поле и електромагнитни сили

Електромагнитно поле   Електромагнитното поле обхваща пространството около частиците, които притежават електричен заряд. Самото поле упражнява сила върху частиците, също и се влияе от тях. Това поле може да се разглежда като съставено от две отделни полета: електрично и магнитно. Около всяка електрически заредена частица има електрично поле, което поражда електрични сили. Те са в […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети