Енергия от солена вода

Енергията от солена вода – най-новият алтернативен източник на енергия.

Енергия от солена вода? Да, разработването на алтернативни източници на енергия не спира в целия свят. Освен от слънцето, от вятъра, от приливите и отливите, енергия може да се получи и от солената вода, използвайки вливането на реките в моретата. Това е нов източник на енергия, който тепърва ще се усъвършенства.Осмоза. Така се нарича процесът, чрез […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети