Виктор Шаубергер

Виктор Шаубергер – властелинът на водната стихия

"Нашата работа — това е осъществяването на мечтите ни! Човечество! Ти ще се издигнеш! Ти ще можеш да управляваш природата само и единствено когато се научиш да й се подчиняваш!" Заставайки на прага на нова ера, пристъпвайки с първи крачки в следващата епоха, ние живеем в атмосфера на очакване за нещо ново и качествено добро. [...]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети