Религии

Появата на религиите

Ние, като човешки същества, притежаваме разум, чувства, въображение. Живеем в свят, където властват различни норми и ритуали. Дали от това следва, че трябва да бъдем непременно религиозни? Обзети от желание да се докоснем до невидимото, скритото, мистериозното, което усещаме в елементите (вода, земя, огън, въздух), в предметите, животните, както и в самите нас, ние сме […]

Произходът на злото

Проблемът за произхода на злото може да се разглежда от философски позиции само ако приемем за основа на нашите разсъждения древната индийска формула. Само древната мъдрост задоволително обяснява съществуването на злото във Вселената. Тя свързва зараждането на Космоса

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети