алкално-киселинен баланс

Алкално-киселинен баланс

Алкално-киселинният баланс се определя от химичните съединения, които реагират като киселини и съдържат водород (H) и тези химични съединения, които реагират като основи и съдържат хидроксилна група (HO). И двете трябва да се намират в баланс в организма. Когато се срещнат една киселинна и една алкална молекула, се образува една молекула сол, от която организмът […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети