земеделие

Органично земеделие

Органичното земеделие е земеделие, при което изцяло се изключва употребата на изкуствени торове и пестициди. Стремежът е да се избегне замърсяването както на отглежданите култури, така и на природата. Друга основна характеристика на биологичното земеделие е редуването на културите, т.е. една и съща земеделска култура може да се засее на същата нива най-рано след пет […]

Какво е аквапоника?

Аквапониката е комбинация от аквакултура /отглеждане на риба в контейнери/ и хидропоника /отглеждане на зеленчуци във вода, а не в почва/. Тя е устойчив начин за производство на храни поради хармоничното съжителство на риби и растения. Отпадните продукти от рибата представляват хранителни вещества за растенията, а растенията са храна за рибите и същевременно с това пречистват […]

Търсене за

Популярни етикети

Търсене за

Популярни етикети